Metoda problematizarii utilizata in predarea limbii norvegiene

In Metoda problematizarii. Abordari teoretico-aplicative (p 135-150). Cluj-Napoca: SC EDITURA EIKON SRL (2010) .

SC EDITURA EIKON SRL

Abstract

Articolul de faţă face referire la importanţa utilizării metodei problematizării în predarea didacticii limbii norvegiene. În prima parte este trasată o paralelă între metodele de predare bazate pe didactica tradiţională şi cele bazate pe didactica modernă, fiind evidenţiate functele forte şi punctele slabe ale fiecăreia. Apoi se trece la un studiu de caz care are la bază predarea limbii norvegiene. Sunt analizaţi factorii care favorizează punerea în practică a problematizării şi sunt discutate etapele pe care profesorul trebuie să le urmeze pentru a ajunge împreună cu elevii la găsirea soluţiei potrivite. Accentul este pus pe studenţi şi pe oportunităţile şi aptitudinile pe care aceştia le dobândesc pe parcursul utilizării acestei metode.Add your rating and review

If all scientific publications that you have read were ranked according to their scientific quality and importance from 0% (worst) to 100% (best), where would you place this publication? Please rate by selecting a range.


0% - 100%

This publication ranks between % and % of publications that I have read in terms of scientific quality and importance.


Keep my rating and review anonymous
Show publicly that I gave the rating and I wrote the review