Perspective ale utilizarii noilor mijloace de informare si comunicare in vederea constientizarii (inter)culturale.

Instructie si educatie in scoala contemporana, simpozion national, editia a XV-a. Editura Maris (2012) .

Editura Maris

Abstract

Lucrarea de față intenționează să analizeze câteva perspective ale utilizării tehnologiilor informaționale și de comunicare în predarea și învățarea limbii engleze la nivel liceal. Utilitatea noilor tehnologii este corelată cu idea de conștientizare (inter)culturală, aceasta din urmă presupunând învățarea unei limbi străine prin valorizarea raporturilor interculturale care se stabilesc între limba maternă și cea străină. Considerăm de asemenea că are loc în contextual noilor tehnologii o redimensionare a raporturilor din sala de clasă: relația cadru didactic-elev și relația elev-elev.Add your rating and review

If all scientific publications that you have read were ranked according to their scientific quality and importance from 0% (worst) to 100% (best), where would you place this publication? Please rate by selecting a range.


0% - 100%

This publication ranks between % and % of publications that I have read in terms of scientific quality and importance.


Keep my rating and review anonymous
Show publicly that I gave the rating and I wrote the reviewNotice: Undefined index: publicationsCaching in /www/html/epistemio/application/controllers/PublicationController.php on line 2240