Modelarea competenţei comunicative interculturale în cadrul formării iniţiale. Investigaţii în cadrul seminarului Didactica limbii engleze

,

In Studii de diversitate culturala si limbaje de specialitate (p 436-444). CASA CARTII DE STIINTA , CLUJ-NAPOCA (2014) .

CASA CARTII DE STIINTA , CLUJ-NAPOCA

Abstract

În contextul actual al societăţii globalizate şi al internaţionalizării educaţiei, eficientizarea contactului intercultural devine prioritară atât în plan personal, cât şi profesional. Viitoarele cadre didactice trebuie să facă dovada unor cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care se înscriu în coordonatele care definesc profilul unui interlocutor intercultural (Byram 1997). În contextul predării limbilor străine, perspectiva interculturală intenționează să pună în dialog cunoștințele de limbă cu cele de cultură. Lucrarea noastră a investigat dacă seminarul Didactica limbii engleze a oferit studenților suficiente perspective privind predarea integrată a componentelor lingvistice și a celor culturale prin utilizarea de documente autentice. Investigarea gradului de familiarizare al studenților cu conceptele regăsite în predarea limbilor străine din perspectivă interculturală a constituit de asemenea un element central al lucrării de față.Add your rating and review

If all scientific publications that you have read were ranked according to their scientific quality and importance from 0% (worst) to 100% (best), where would you place this publication? Please rate by selecting a range.


0% - 100%

This publication ranks between % and % of publications that I have read in terms of scientific quality and importance.


Keep my rating and review anonymous
Show publicly that I gave the rating and I wrote the reviewNotice: Undefined index: publicationsCaching in /www/html/epistemio/application/controllers/PublicationController.php on line 2240