Svetlana Tuktamysheva Kamalova

 
  • Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov, filosofi
    Russia